Day: August 15, 2023

Guider

Radonmätning i hus

När det kommer till att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö, finns det en osynlig fiende som många inte är medvetna om – radon. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när radium bryts ner i marken. Denna osynliga fara kan tränga in i våra hem och stiga till farliga nivåer. Därför är radonmätning i hus […]

Read More