Day: June 11, 2023

Guider

ABT 06: Rättslig Ram och Vägledning för Totalentreprenader inom Byggbranschen

Introduktion ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader 06) är ett standardavtal som används inom byggbranschen i Sverige för att reglera förhållandet mellan beställare och entreprenör vid totalentreprenader. Det syftar till att skapa tydlighet och rättssäkerhet genom att fastställa villkor och regler som styr projektets genomförande. I denna artikel kommer vi att utforska vad ABT 06 […]

Read More